Posty

Summer games

Ostatnia prosta przed E8-a short revision!

Reakcje-przygotowanie do egzaminu 8klasisty.

Podróżowanie- dogłębna powtórka słownictwa i gramatyki do egzaminu.

Easter vocabulary.

e8 Easter practice

Present tenses translation with Easter bunny - tłumaczenia ze Świątecznym zajączkiem :-)

Kolejna powtórka przed e8! 🦾

Przymiotniki i przysłówki dla młodszych i trochę starszych. Have fun!

Irregulars-odwieczny dylemat!

E8 z Yeti 😊

Powtórzenie najważniejszego słownictwa do E8!

Lets revise-szyk zdania do powtorki przed E8